Notebook of Schizophrenia

[Change image]
Notebook of Schizophrenia
Add to reading list

Information
[Edit]

Author: Alexngi4
Status: Ongoing
Releases: 23
Language: English
Year started: 2021

Statistics

Rating: -
Rank by rating: 24937
Rank by popularity: 27793
Release frequency: None in past 60 days
Users reading: 0
Detailed ratings:
0%
-
0%
-
Story:
Grammar:
Characters:
Style:

Description
[Edit]

Shen Fan sure cũng không ngờ một người có tính cách lạnh lùng như mình lại có thể làm chuyện kinh khủng như vậy - giết cha ruột và mẹ kế của mình! Với sự giúp đỡ của Tiểu Ân - một người theo dõi và yêu anh say đắm, Shen Fan đang từng bước qua mặt chàng cảnh sát Ju Zhao. Tiểu An đã biến hiện trường giết người từ trong nhà ra một nơi nào đó bất ngờ, đánh lạc hướng cuộc điều tra của cảnh sát vào khoản nợ của cha Shen Fan. Nhưng sau tất cả, Shen Fan vẫn không thể thoát khỏi lỗi bóng. Cùng hoàn cảnh với Shen Fan, luôn có máy bay tuyệt vời, Ju Zhao có khám phá bí mật tuyệt vời của mình không? Mọi thứ đều có thể làm thiếu sáng?

Tags
[Edit]

Recommendations

Recent releases

DateRelease

Reviews

Show reviews:
Sort by: